0316 - 34 00 84 info@flexservicegroep.nl E-UUR

Flex Service Groep werft, selecteert en bemiddelt uitzendkrachten. In alle branches en beroepen. Uitzendkrachten zijn van groot belang voor organisaties die hun personeelsbestand flexibel moeten aanpassen wanneer de situatie daarom vraagt.

Om extra werkdruk op te vangen of om tijdelijk afwezige medewerkers, bijvoorbeeld tijdens ziekte of vakantieperiodes, te vervangen. Het is daarom belangrijk dat onze uitzendkracht past bij uw organisatie. We bespreken daarom altijd heel grondig met u welke eisen u stelt aan de tijdelijke medewerker.

Flex Service Groep staat voor de kwaliteit, zekerheid en flexibiliteit van schaarse vakmensen of zorgvuldig geselecteerde, ervaren arbeidskrachten die hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Ze werken zonder uitzondering reeds lang met ons samen en hebben daarom een arbeidsovereenkomst met Flex Service Groep. Zij opereren in vrijwel alle beroepssectoren en op alle niveaus.

Flex Service Groep is het resultaat van voortdurend investeren in het behoud van ervaren en gekwalificeerde uitzendkrachten. Als opdrachtgever bent u verzekerd van uiterst gemotiveerde en bekwame medewerkers die zich graag voor langere tijd in uw organisatie inzetten. Ze zijn er zolang het nodig is. Als de klus voor de professional erop zit, kunt u het detacheringscontract met ons probleemloos beëindigen.

Het werven en selecteren van vast personeel is voor geen enkele organisatie eenvoudig. Het vraagt veel deskundigheid en een tijdrovende, kostbare benadering. Het is een specialisme waarbij de ondersteuning van een betrouwbare en bekwame partner vaak het verschil maakt. Flex Service Groep maakt dit verschil!

Wij kijken scherp naar uw organisatie, de cultuur en uw toekomstplannen. Vervolgens stellen wij in overleg met u een functieprofiel op en formuleren selectiecriteria. We benaderen kandidaten en organiseren de selectiegesprekken. Onze selectie is pas geslaagd wanneer u tevreden bent met uw nieuwe medewerker.

Soms is het handig wanneer uw uitzendbureau letterlijk bij u in huis zit. Bijvoorbeeld wanneer u veel en frequent gebruik maakt van uitzendkrachten. Speciaal voor die gevallen is Flex Service Groep Inhouse Services. Doordat wij op de werkvloer acteren nemen wij uw complete personeelszorg over.

Onze intercedenten zijn een direct verlengstuk van uw organisatie. Zaken als instructies van uitzendkrachten, urenregistratie, het verzorgen van de personeelsplanning en het oplossen van allerlei voorkomende zaken op de werkvloer behoren tot de taken van onze mensen.

Flex Service Groep Payroll Services verzorgt voor u de personeelsadministratie en verloning van uw personeel. Dit doen we in alle mogelijke branches. Wij nemen uw personeel in dienst met alle verantwoordelijkheden die daar bij horen. Ons dienstenpakket omvat de personeels-, salaris- en ARBO- administratie. Wij onderhouden bovendien de contacten met UWV en fiscus, verstrekken de arbeidsovereenkomsten en signaleren en implementeren CAO- en wetswijzigingen. U levert enkel de gewerkte uren aan, wij zorgen voor de rest.

Doordat onze economie constant in beweging is verandert ook de vraag naar en het aanbod van personeel. Menig ondernemer is in mindere tijden genoodzaakt afscheid te nemen van medewerkers die soms lange tijd aan uw organisatie verbonden zijn. Toch gebeurt het regelmatig dat wanneer het personeelsbestand is ingekrompen plotseling door nieuwe orders weer de vraag naar extra tijdelijke medewerkers ontstaat.

Flex Service Groep Replacement biedt de mogelijkheid om uw oude personeel weer op flexibele basis in te lenen. Zo beschikt u wel over de kennis en kunde waarin u al jaren heeft geïnvesteerd maar heeft u niet de verplichting van een langdurige arbeidsovereenkomst.